Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ljus framtid för solenergi

Solcellspark i Skövde

Målet var att år 2030 producera tre gigawattimmar solenergi. Men redan idag har målet uppnåtts till mer än hälften. Och nu ser det ut som att vi kan mer än fördubbla produktionen.

2014 fattade Västra Götalandsregionens politiker beslut om en solenergiplan. Den innebar att Västfastigheter år 2030 ska ha installerat solenergianlägg‑ ningar med kapacitet att producera tre gigawattimmar per år, vilket motsvarar 420 varv runt jorden med elbil eller ett års elvärme för 294 villor.

– När beslutet kom arbetade vi redan till viss del för att öka vår produktion av solenergi. Men med solenergiplanen blev målet tydligt och det har givetvis spelat roll för utvecklingstakten, säger Kristina Käck, enhetschef för energi och miljö på Västfastigheter.

Och utvecklingen har gått snabbt. Redan under 2017 har Västfastigheter nått mer än en tredjedel till målet – vilket har gjort att framtidsplanerna kan komma att justeras.

–När vi såg att det gick förhållandevis enkelt att snabbt skala upp produktionen så började vi titta på vilken potential vi såg för framtiden. Analysen mynnade ut i en potentialstudie, som färdigställdes redan 2017, säger Jan Sarac, energistrateg.

Stora anläggningar mest effektiva
I potentialstudien gjordes en analys av hur många solcellsanläggningar det är praktiskt möjligt att anlägga på Västfastigheters samtliga fastighetsobjekt. För att bli så kostnadseffektiva som möjligt är det bättre att bygga färre anläggningar, men med desto större yta och kapacitet.

Det minimerar kostnaden för själva byggnationen och gör driften mer hanterbar.

– Det kräver viss specialkompetens att drifta anläggningarna, och genom att koncentrera dem på färre platser ser vi till att det finns kompetent personal på plats, säger Jan Sarac.

I rapporten drogs slutsatsen att nio fastighetsobjekt var lämpliga för installation av solenergianläggningar.

– Vi tog bland annat hänsyn till expansionsplaner, existerande bygglov och känslig utrustning i verksamheten. Så det har krävts en del detektivarbete för att hitta de mest lämpliga byggnaderna, säger Jan Sarac.

Hur stor produktion som ska planeras för framtiden är ännu inte beslutat. Men att det finns potential att bygga ut mer än de tre gigawattimmar som den regionala solenergiplanen föreskriver är tydligt.

– Som det ser ut i dagsläget skulle en produktion på sex gigawattimmar kunna vara rimlig, kanske till och med lite mer. Vad vi i praktiken kommer att realisera hänger i slutänden på hur investering i solel står sig ekonomiskt i förhållande till andra energiinvesteringar. Men helt säkert är att vi ser en mycket större potential än vad vi trodde från början när det gäller produktionen av solenergi. Och det är såklart ett härligt besked, både för  miljön och kanske också för vår ekonomi, säger  Kristina Käck

Senast uppdaterad: 2018-05-28 10:41