Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så kan konsten stötta i vården

Publicerad: Uppdaterad:

Konst får allt större betydelse i offentliga vårdmiljöer. Den kan påskynda läkning och skapa en bättre dialog men ska också utmana och väcka debatt, enligt Ann Magnusson, konstkonsult. På ett seminarium den 25 april diskuterades hur konst kan bidra och möta olika behov i vården.

Vården är en komplex miljö som ska tillgodose många behov. Olika typer av människor möts i situationer som ofta väcker starka känslor och dessutom ställs höga krav på säkerhet, tillgänglighet och hållbarhet.

Här spelar konsten en viktig roll för att stärka mötesplatserna i vården och de människor som vistas där. I slutet på april arrangerade konstenheten inom Västra Götalandsregionen ett seminarium för att diskutera hur konsten kan bli en värdeskapande faktor i vårdmiljöer.

– Genom åren har det hänt mycket med offentlig konst i sjukhusmiljöer och på senare tid har den aktualiserats ytterligare i samband med byggboomen inom vården, säger Richard Sangwill, chef på Västfastigheters konstenhet som verkar inom hela Västra Götalandsregionen.

Hur konsten kan bidra inom vården har bland annat diskuterats vid planeringen av tillbyggnaden av Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, där även Ann Magnusson, moderator för seminariet, är engagerad som konstkonsult.

– Ofta är det som utspelas mellan patienter, personal och anhöriga på ett sjukhus känsloladdat. Där kan konsten vara en del av mötet och öppna upp för samtal, konstaterar Ann Magnusson, konstkonsult på AM Public.

En av talarna var den engelska konstnären Morag Myerscough som ofta arbetar med djärva och storskaliga projekt i sjukhusmiljö där konsten är integrerad i arkitekturen. Bland talarna fanns också vårdforskare och arkitekter.

– Vi vill lyfta möjligheterna och diskutera hur konstens roll kan stärkas för att ge människor upplevelser utöver det professionella och teknologiska som präglar mycket av sjukhusmiljöerna idag.

Det handlar mycket om att skapa bra samarbeten och konstruktiva arbetsgrupper, och att samtidigt lämna rum för att konstnärer ska få bidra med sin unika kompetens.

– Hur ska konsten få ta plats och beröra på ett konstruktivt och genomgripande sätt så att många kan glädjas och få en upplevelse av den? Eftersom vi investerar mycket i konst vill vi att det är något påtagligt, säger Ann Magnusson.

Västra Götalandsregionen investerar i år omkring 17 miljoner kronor på konst i vårdmiljöer. Den största delen handlar om konst som integreras med en specifik plats och byggnad och då är allt från konstnärer och arkitekter till personal och förvaltare inblandade.

Hon konstaterar att konsten får en allt mer framträdande roll på de många sjukhus som byggs just nu i Sverige och då är det viktigt att den berör och bidrar med upplevelser av omsorg, men också att den är mångfacetterad som livet i övrigt.

– Konst är otroligt många saker. Vi försöker jobba för att människor ska känna att de får ut något positivt ur konsten. Men den ska inte bara vara något trivialt och likgiltigt utan också ge en upplevelse och sätta igång tankar åt olika håll.

Konst kan vara mer än vi tror

Även formen varierar. Konst kan idag bestå av allt från målningar och skulpturer till ljus, ljud, film eller byggnadselement i golv och tak. Eftersom konst är personligt blir debatten om offentlig konst ofta häftig men samtidigt är det inte farligt att tycka olika, poängterar Ann Magnusson.

– Det finns en stor rädsla för att uppröra eller kränka men självklart ska konst väcka känslor. Som konstnär är det en utmaning att våga vara personlig och beröra existentiella frågor.

Allt eftersom samhället förändras och mångfalden av personer med olika behov som ska leva tillsammans ökar, förändras även den offentliga konsten, konstaterar hon.

– Idag har konsten ett större eget värde. Tidigare sågs den som dekoration och ett trevligt inslag, men i vårt komplexa samhälle ska den också öppna för eftertanke och reflektion. Konst är personligt och därför ska den också visa att vi får vara olika och tycka olika.

Kontakt

Kontakta konstenheten på konstenheten@vgregion.se

Publicerad:
Uppdaterad: