Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nu ominventeras utförda enkelt avhjälpta hinder (EAH) för tillgängligheten på Angereds närsjukhus med början i juni 2019

Publicerad:

Västfastigheter har uppdraget att åtgärda så kallade EAH i de publika delarna av Västra Götalandsregionens sjukhus. Syftet är att förbättra tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar.

Under 2018 och 2019 har EAH-åtgärder pågått på Angereds närsjukhus. I början av juni kommer ominventering att ske utvändigt. Vid ingångar, vid publika allmänna ytor och publika ytor på mottagningarna. Medarbetare från kommittén för mänskliga rättigheters TD*-enhet fotograferar, dokumenterar och mäter kontraster och avstånd.

Vid frågor, kontakta:

Projektledare Elin Nylén, 070-839 82 47, elin.nylen@sweco.se

Samordnare av EAH projektet Ing-Mari Forsell, 070-578 58 12,
ing-mari.forsell@vgregion.se

Fastighetsförvaltare maria xygkogianni, 072-395 07 84,
maria.xygkogianni@vgregion.se

Mer fakta:

Fastighetsnämnden har av regionstyrelsen fått uppdraget att åtgärda kvarstående EAH i de publika delarna av VGR:s egenägda sjukhus.

VGR är, i rollen som fastighetsägare, enligt 17 kap 21a § PBL, skyldig att åtgärda EAH för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Uppföljningsrapporter om arbetet lämnas årligen, 2016–2019, till regionstyrelsen av fastighetsnämnden och kommittén för rättighetsfrågor.

*TD = tillgänglighetsdatabasen


Publicerad: