Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mer p-platser och ökad tillgänglighet när parkeringsytor vid Kungälvs sjukhus förbättras

Publicerad: Uppdaterad:

Besökare till Kungälvs sjukhus har svårt att hitta lediga parkeringsplatser. Klagomål påvisar att parkeringsproblemen är stora. Nu blir det snart ändring. Parkeringsytorna ska disponeras om — för fler p-platser och bättre tillgänglighet.

Att köra runt och leta efter ledig parkeringsplats kan vara tålamodskrävande men också problematiskt. Vid Kungälvs sjukhus är söktrafiken ett stort problem. För att förbättra parkeringsmöjligheterna så har Västfastigheter tillsammans med sjukhusledningen i Kungälv lyssnat på besökarnas synpunkter och beslutat att parkeringsytorna vid sjukhuset ska ses över och disponeras om. Nu är det snart på gång!

Arbetet med omdisponeringen påbörjas vecka 35 i augusti. Besöks- och personalparkeringar delas upp och får separerade parkeringsytor. Totalt blir det cirka 213 besöksplatser. Personalparkeringen på Norra parkeringen utökades i juni och tillsammans med de södra personalplatserna ger det totalt 665 p-platser som står till personalens förfogande. För att parkera på dessa krävs personalparkeringstillstånd.

Under det pågående arbetet kommer trafikmiljön att tryggas med hjälp av tydlig hänvisningsskyltning inom sjukhusområdet. Vepor med information sätts också upp. 2 september beräknas allt arbete vara klart. Vi ser fram emot att förbättra situationen för besökare och personal och hoppas på förståelse för eventuella störningar under den tid som arbetet pågår.

Se karta över parkeringsområdet

 

Publicerad: