Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Enkelt avhjälpta hinder för tillgängligheten - hur svårt kan det vara?

Enkelt avhjälpa hinder, vad är det? Det kan vara rätt krångligt att bedöma - och ibland är det alldeles självklart. På Mölndals sjukhus har arbetet med att åtgärda fysiska hinder, för att alla så smidigt som möjligt ska kunna vistas i lokalerna, pågått ett tag. Och tillgängligheten är mycket bättre nu.

I projektet med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder på alla Västra Götalandsregionens sjukhus, handlar mycket om att prioritera rätt så att slutresultatet blir maximerad tillgänglighet utifrån budgeten. Daniel Lanz, projektledare på Västfastigheter berättar:

- En utmaning för oss är att kollegorna från tillgänglighetsdatabasen, som inventerar tillgängligheten, hittar hundratals tillgänglighetshinder. Det innebär att vi först bedömer vilka åtgärder som krävs för att åtgärda problemen för att sedan kunna göra en prioritering. Här har vi även god hjälp av en tillgänglighetskonsult.

Riktigt alla ska inte få ta sig in på ett sjukhus och får vänta utanför men de som ska in eller ut ska inte behöva kämpa med branta lutningar och ojämn markbeläggning.

Riktigt alla ska inte få ta sig in på ett sjukhus och får vänta utanför men de som ska in eller ut ska inte behöva kämpa med branta lutningar och ojämn markbeläggning.

På Mölndals sjukhus har klartecken getts för projektering som innebär att entrégården görs om så att marken blir plan. Denna del ingår inte i de budgeterade medlen för projketet eftersom den är så omfattande.

- Att marklutningen framför entrén är felaktig är inte enkelt att avhjälpa men vi har bestämt att detta måste åtgärdas. Vår tillgänglighetskonsult sa: ”Det är bra att ni åtgärdar alla hinder inne på sjukhuset men hur tänker ni när man inte ens kommer in? Det tog snurr.

Daniel Lanz på väg upp i en rulltrappa

Daniel klarar rulltrappan men vet att den är både farlig och svår att åka i för många.

Visuella larm och dörrar som inte slåss

Onödiga hinder är när saker inte kan nås på ett smidigt sätt. En åtgärd är därför att justera placeringen av kallelselarm, handtag, pappershållare, krokar och tvålpumpar så att de kan nås från en rullstol.

Större sanitetspapperskorgar sätts in i en färg som är lätt att se och bakom allt som är vägghängt målas en kontrasterande färg. Det är viktigt för den som ser dåligt.

Toaletter och handfat får en kontrasterande bakgrundsfärg och innanför entrén på Mölndals sjukhus ser vi även till att bygga en ny stor toalett med plats för brits. 

För att du inte ska gå in i genomskinliga glasrutor så har stora glaspartier fått kontrastmärken i form av svart-vita halvmånar.

Toalett med bakgrundsfärg som kontrasterar på väggen bakom.
Taktila ledstråk på Mölndals sjukhus i en korridor.

En och en halv kilometer taktila ledstråk som du känner och ser, är lagda i hela sjukhuset. Ledstråk läggs även utomhus till publika entréer, i form av plattor formade som små vågor.

Hissarna får en röst som berättar vilken våning de stannar på och så markeras tryckknapparna för våningsplanen bättre.

I receptionerna justeras diskhöjden ner och visuella utrymningslarm sätts upp. De visuella larmen är blixtljus som varnar om det brinner vilket hjälper den som inte hör.

Varför det är en liten hålighet i disken? För käppen eller kryckan!

Daniel visar dörrsensorn som är den svarta plastlisten i dörrens överkant med en grön lampa. Om den inte finns så kan dörren slå upp och skada dig, om du inte kan flytta dig snabbt.

- När det gäller allmänbelysning så har vi svårigheter. Här vet vi ännu inte hur vi ska göra, berättar Daniel. Området är subjektivt och svårt. Även bullrig miljö är ett svårt område men här kan vi lägga mattor och ljudabsorbenter.

Att hjälpa andra till ett friare liv

- För att få en bättre förståelse för vad sann tillgänglighet betyder så provade jag att åka rullstol, berättar Daniel. Övningen ordnades av Västfastigheter för oss som arbetar i projektet. Jag hade även glasögon som skulle ge mig ett seende som liknar det man har när man har problem med gula fläcken, grå starr med mera. En ögonöppnare!

- Ibland kan det kännas jobbigt att vi inte åtgärdat hindren redan tidigare men det beror på att kraven kommer succesivt och det känns bra att vi nu har en tillgänglighetskonsult i alla stora byggprojekt som Västfastigheter ansvarar för.

Daniel Lanz på tre bilder.

Daniel förklarar, visar och ger exempel på vad som kan vara svårt för många - och ibland för ganska få - när det gäller att ta sig fram och vistas i Västra Götalandsregionens sjukhus. Ett starkt och äkta engagemang genomsyrar projektet.

- En stor vinst med projektet är att vi hjälper andra. Jag vet att vi gör skillnad och jag tänker att även unga människor drabbas av stroke och att någon kanske slipper ledsagare och kan vara mer fri tack vara den ökade tillgängligheten, avslutar Daniel.

Senast uppdaterad: 2017-07-21 10:47