Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Parkering vid Mölndals sjukhus

Det är mycket som händer kring parkering just nu vid Mölndals sjukhus. Vi besvarar här några av de funderingar som kommit in den senaste tiden och berättar mer om vad som är på gång.

Nya parkeringshuset på Ågatan

Det nya parkeringshuset för personal vid Mölndals sjukhus har nu varit öppet i cirka två månader. Parkeringshuset upplevs av många som trångt och det är en aspekt som vi tar med oss in i framtida byggnationer. Vi jobbar på att åtgärda andra brister som framkommit.

Körsimuleringar för att se kritiska punkter

Innan ritningen för parkeringshuset godkändes så utfördes så kallade körsimuleringar i ett program för att få information om det fanns några kritiska punkter och för att se om det var möjligt att använda ritningsmåtten. Efter ett godkänt resultat så började parkeringshuset att byggas. De krav som finns på svepytor och utrymme utifrån hastighet utgår från Trafikverkets skrifter Vägars och gators utformning vid en körsimulering.

Under bygget och slutbesiktningen har det säkerställts att ritningens mått stämmer överens med det verkliga parkeringshuset. 

Parkeringshusets storlek

Ramperna i parkeringshuset har en bredd på 3,05 meter på de smalaste ställena, övrigt mått är 3,3 meter. En parkeringsruta är 2,4 meter bred och 5 meter lång. Parkeringshusets storlek är dimensionerat för personbilar och personer är återkommande.

Körsimuleringar av parkeringshuset

Brister som åtgärdas

Det finns några andra brister som upptäckts som kommer att åtgärdas. Bland annat kommer kortläsare till grunder och portar göras mer tillgängliga och körriktingspilar i körbanan förtydligas. Nu är även kontrastmarkeringar uppsatta vid ramperna för att underlätta bedömningen av var kanterna är.

På gång 

På området är det fler projekt på gång. Det innebär att det idag inte är den bästa möjliga situationen för de som parkerar och kör sin bil på området.

Ny reservkraftsbyggnad

En ny reservkraftsbyggnad började byggas den 23 april bredvid det nya parkeringshuset. Det innebär att markparkeringar försvinner under tiden som arbetet pågår. Projektet beräknas pågå fram till kvartal 2 2019. Efter att bygget är klart så blir det ytterligare cirka 60 parkeringsplatser på området.  

Under tiden som arbetet pågår så kommer trafikflödet se annorlunda ut. Se nedan bild för hur du kan köra på området.

Informationsblad om ny reservkraftsbyggnad

 

Så här kör du vid det nya p-huset under byggnationen av reservkraftsverket. OBS! Parkera inte i öppningen mellan p-huset och bodetableringen (dubbelpilen) vänligen för att möjliggöra rundkörningen. 

Framtida p-hus

I anslutning till det nuvarande parkeringshuset finns möjlighet att bygga till en ytterligare del vid behov. En utbyggnad innebär cirka 200 parkeringsplatser till på området. Rampen till nuvarande parkeringshus har placerats för att göra denna utbyggnad möjlig. Det innebär att rampen kan upplevas som felaktig placerad i dagsläget.

Personalparkering i gamla parkeringshuset vid akuten

Efter att nya skyltar satts upp så har det uppstått frågor kring var personal kan parkera i gamla p-huset. Kvälls- och nattpersonal kan parkera på halva plan två och hela plan tre, vardagar klockan 12.00-8.00 och dygnet runt på helger. Personal kan parkera där det står ”Personal” och ”Giltigt tillstånd erfordras”. Följ skyltning på plats!

Övrig tid hänvisas personal till det nya parkeringshuset på Ågatan.

Besökare kan nu stå i hela parkeringshuset.

Så här är planen i gamla parkeringshuset fördelade:

Plan 1: Hela planet är för besökare.

Plan 2: Besökare kan parkera på hela planet, dygnet runt. Personal kan parkera på halva planet, vardagar klockan 12.00-8.00 och dygnet runt på helger.

Plan 3: Besökare kan parkera på hela planet, dygnet runt. Personal kan parkera på hela planet, vardagar klockan 12.00-8.00 och dygnet runt på helger.

Tidigare har personal fått stå i parkeringshuset, vardagar klockan 13.30-8.00 och dygnet runt på helger.

Senast uppdaterad: 2018-04-30 16:32