Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

NÄL, ventilationsanläggningar

Vi bygger om samtliga fläktrum i vårdblocket på NÄL. Satsningen är en del av det politiska miljömålet att halvera vår energianvändning till 2030 räknat från energianvändningen 1995.

Luftbehandlingsaggregat i vårdblocket (även kallad högdelen) som betjänar våningarna ett till sex ska byts till nya luftbehandlingsaggregat. Fläktrummen består idag av äldre aggregat från 1988 som i projektet ska ersättas med nya energieffektiva FTX-aggregat med roterande värmeväxlare.

Fläktrummen får separata luftbehandlingsaggregat för respektive våningsplan och byggnad. Detta skapar en ökad flexibilitet för driftoptimering och framtida verksamhetsförändringar.

Omfattning

Totalt installeras 62 nya luftbehandlingsaggregat fördelade på tolv separata fläktrum. Arbetet sker främst i fläktrummen på plan sju och vården kan därför ske som vanligt.

In- och utfarter till sjukhuset påverkas

Under byggtiden påverkas framkomligheten ibland. En etableringsyta utanför infektionskliniken kommer att finnas och under vissa perioder är det lastbilstrafik på sjukhusområdet i samband med leveranser.

Vi bygger hållbart 

Energi

Energibesparing är projektets huvudfokus. Fläktrummets ombyggnad utformas med målet att skapa en så energieffektiv lösning som möjligt där låg energiförbrukning för slutprodukten är i fokus. Energibesparingen för projektet är beräknad till cirka 2700 megawattimmar per år för fjärrvärme och 400 megawattimmar per år för elförbrukning.

Tidplan

Nuläge: Projektering och planering
Byggnation: startar 2018
Klart: 2021

Jonas Carlson

Fastighetsförvaltare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Gustav Ljungberg

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-04-25 17:27