Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

En del av personalparkeringsområde vid Östra sjukhuset blir parkeringsplatser för besökare

Publicerad: Uppdaterad:

Byggarbeten pågår vid Östra sjukhusets besöksparkering närmast huvudentrén Centralkliniken (CK), vilket medför färre besöks p-platser, som nu måste ersättas. En del av personalparkeringen (P3) kommer på grund av detta att göras om till p-platser för besökare. För att öka parkeringsmöjligheterna, öppnar Västfastigheter upp intilliggande personalparkering som då blir tillgänglig för både personal och besökare. En del av ytan kommer således att skyltas om till besöksparkeringar. Parkeringen blir tillgänglig för besökare 2 april 2019.

Besökare till Östra sjukhuset har svårt att hitta parkering i det parkeringsområde som ligger allra närmast huvudentrén (P1). Detta beror på pågående byggarbeten och flytt av Apoteket, Närhälsan och Sprututbytesmottagningen. Paviljonger kommer att placeras på en del av besöksparkeringen och många platser har tagits i anspråk. 

Jill Linde, fastighetsförvaltare för Östra sjukhuset, Västfastigheter
(foto: Annika Magnusson) 

Parkeringsområde P3 – för både personal och besökare

Behovet av p-plats med närhet till huvudentrén är stor och för att hjälpa besökarna med bättre tillgång är en lösning på gång. Nära huvudentrén finns ett annat parkeringsområde som idag endast är personalparkering (P3). Denna parkeringsyta ska göras om. Nuvarande bom tas bort och en del av p-platserna skyltas om till besöksparkeringar.

När det gäller parkeringsprojekt är det många faktorer, önskemål och åtgärder som tillsammans ses över. Jill Linde, fastighetsförvaltare inom Västfastigheter berättar om parkeringsområdet P3 som kommer att göras om:

– Genom att göra vissa förändringar ökas tillgängligheten. All personal kommer att kunna parkera dygnet runt på p-platserna avsedda för personalparkering och besökare får parkera dygnet runt på den del som är besöksparkering. Det blir en tydlig skyltning. I planeringsarbetet har hänsyn också tagits till nattpersonal, som förutom personalparkeringen även får möjlighet att parkera på besöksplatserna under tidsintervallet kl 13-08. Med närhet till huvudentrén skapas en tryggare känsla för personal som arbetar kvällar och nätter. Övrig tid är besöksparkeringen endast tillåten för besökare.

Sjukhusets besökare – en viktig prioritering i parkeringsfrågor

Jesper Kropp-Axelsson, planeringsledare på Enheten parkering och fysisk tillgänglighet inom Västfastigheter är medveten om att parkeringsförändringar av olika slag kan skapa frågor och reaktioner.

– Till sjukhuset kommer besökare i olika åldrar och med olika ärenden. Mottagningstider ska passas, många kan ha medicinska svårigheter att förflytta sig och i bagaget kan det också finnas tunga upplevelser. Vi måste göra det bästa möjliga för besökarna när det gäller tillgängligheten.

Personal som ej finner lediga parkeringar på parkeringsområdet P3 hänvisas till att parkera i nya parkeringshuset (Vitaminvägen) samt på parkeringsområde P4 och P5 (Receptvägen). Skyltning och hänvisning för parkeringplatser kommer att ske runt om på Östra sjukhusets område.

Se karta över parkeringsområden Östra sjukhuset (pdf)

 

Välkommen till informationsmöte!

Västfastigheter kommer att tillsammans med SU hålla informationsmöte fredag 15 mars klockan 14-15. Plats: Östra aulan Centralkliniken (CK), Östra sjukhuset. Välkommen!


Publicerad: