Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Med början januari 2019 ominventeras utförda enkelt avhjälpta hinder (EAH) för tillgängligheten på Östra sjukhuset

Publicerad:

Västfastigheter har uppdraget att åtgärda så kallade EAH (enkelt avhjälpta hinder) i de publika delarna av Västra Götalandsregionens sjukhus. Syftet är att förbättra tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar.

Under 2017 och 2018 har EAH-åtgärder pågått på Östra sjukhuset. Under januari 2019, med början vecka 1 eller 2, kommer ominventering ske utvändigt, vid ingångar, publika allmänna ytor och publika ytor på mottagningarna. Medarbetare från kommittén för mänskliga rättigheters TD*-enhet fotograferar, dokumenterar och mäter kontraster och avstånd.

Det är viktigt att inga informationslappar sätts upp på dörrar. Om mottagningen önskar information annonserad vid entrén, vänligen sätt den vid sidan av dörren eller på det fasta sidoglaset vid dörren. Anledningen är att minimera risken att någon som läser informationen kommer bli skadad av en uppsvängande dörr.

Vid frågor är du välkommen att kontakta

Projektledare Elisabeth Westre, 076-145 62 81, elisabeth.westre@sweco.se

Samordnare av EAH projektet Ing-Mari Forsell, 070-578 58 12,
ing-mari.forsell@vgregion.se

Fastighetsförvaltare Jill Linde, 070-082 39 53, jill.linde@vgregion.se

Mer fakta:

Fastighetsnämnden har av regionstyrelsen fått uppdraget att åtgärda kvarstående EAH i de publika delarna av VGR:s egenägda sjukhus.

VGR är, i rollen som fastighetsägare, enligt 17 kap 21a § PBL, skyldig att åtgärda EAH för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Uppföljningsrapporter om arbetet lämnas årligen, 2016-2019, till regionstyrelsen av fastighetsnämnden och kommittén för rättighetsfrågor.

*TD = tillgänglighetsdatabasen

Publicerad: