Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Östra sjukhuset, förlossning- och neonatal

Nya buggnaden för förlossning och neonatal.

Vi bygger ett nytt förlossnings- och neonatalhus på Östra sjukhuset i Göteborg. Tillsammans med nya ytor på Centralkliniken blir detta Nordens största kvinnovårdscentrum.

Projektet sker i två etapper, där den första är en byggnad med totalt elva våningar varav två är kulvertplan under mark.

Två vårdbyggnader sammankopplade med en entréhall.

Projektet innebär två hus som kopplas samman med en entréhall i tre plan. 

I etapp två rivs den befintliga Kvinnokliniken och därefter skapas en byggnad på totalt fem plan där två av planen är befintliga kulvertplan.

Du tar dig fram i det nya huset med hjälp av trapphus, tre personhissar, två godshissar och två IVA-hissar. Kvinnokliniken sammankopplas med både Centralklinikens operationsenhet och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus via förbindelsegångar. Kulvertplanen under mark används för olika transporter, teknik, drift och övriga stödfunktioner.

I byggnaden ska det kunna ske 12 500 förlossningar per år.

På entréplanet kommer det att finnas öppenvårdsmottagningar, dagvård, ultraljudsenheten, antenatalenheten, information, väntplatser, cafeteria och konferenslokaler.

  • Plan 1. Förlossningsavdelning med tillhörande akutenhet
  • Plan 2. Neonatalvårdens IVA-enhet i höghuset samt därtill kopplad BB i låghuset
  • Plan 3. Teknikplan
  • Plan 4. Teknikplan samt jourrum och övernattningsrum för föräldrar
  • Plan 5, 6 och 7 inrymmer BB
  • Plan 8. Administrativa lokaler

De nya husen kommer att byggas så att de är flexibla inför framtida behov och skiftande verksamheter. Den inre miljön baseras på personalens behov av en rationell arbetsplats med god logistik och genomtänkta flöden, som på samma gång känns stimulerande att arbeta i. Andra viktiga aspekter i den inre miljön är patienternas behov av trygghet, säkerhet och känslan av välkomnande och omhändertagande. 

Mamma med sitt barn i familjevårdsrum på neonatal.
Familjevårdsrummen skapar trygghet och hemkänsla och uppmuntrar föräldrar att aktivt delta i vården.

 

Den yttre gestaltningen integreras i det planerade vita sjukhusets framtida gestaltningsprinciper med estetiskt hög nivå, klarhet, enkelhet, upplevelserikedom och framtidsinriktning med människan i centrum.

In- och utfarter påverkas

Under byggtiden påverkas framkomligheten på Östra sjukhuset.

Tidplan  

Nuläge: Planering/projektering
Byggnation: 2021-2025

Vi bygger hållbart 

Det nya huset kommer bland annat att ha solceller och certifieras enligt Miljöbyggnad. 

Mattias Ståhl

Fastighetsförvaltare

Kristina Alenvik

Projektledare
Senast uppdaterad: 2018-03-09 15:56