Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sahlgrenska Life

Sahlgrenska Life skapar en unik miljö som möjliggör samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.

Projektet innebär fyra byggnader på totalt cirka 115 000 kvadratmeter för life science, högspecialiserad vård, forskning, utbildning och näringslivsutveckling. Byggnaderna är sammankopplade med både Sahlgrenska Universitetssjukhuset och de medicinska institutionerna på Medicinareberget. 

Projektet utvecklas av Västfastigheter tillsammans med Vitartes, Akademiska Hus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs Universitet och Göteborgs Stad. 

Byggnationen genomförs i två etapper där hus 1,2 och 3 uppförs parallellt i en första etapp. I den andra etappen byggs hus 4. Hus 1 kopplas samman med hus 3 och 4 genom en trevåningspassage (hus 2) över Per Dubbsgatan. 

Laboratorieverksamhet

Laboratorierna på Sahlgrenska sjukhuset är utspridda, trångbodda och i mycket gamla och uttjänta lokaler. Detta är ett arbetsmiljöproblem och försvårar en rationell användning av resurser.

Operation

Operationssalarna i hus 1 ersätter omoderna operationssalar med plats för högteknologisk medicinsk utrustning. Äldre ytor i akutvårdshuset frigörs och byggs om så att vården får rätt lokal- och utrustningsstandard för intensiv- och postoperativ vård.

Det ombyggda akutvårdshuset blir ett nav i infrastrukturen för akut och planerad högspecialiserad vård. 

Akutmottagning, ambulanshall och helikoptertransporter

Akutmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset har idag cirka 54 000 patienter per år och den nuvarande ytan är för liten. Mottagningen är inte heller anpassningsbar till nya arbetssätt och den tekniska utveckling som krävs med avseende på hygien, hantering av smittsamma patienter, möjlighet att hantera katastrofer och masskadesituationer.

Den nuvarande ambulanshallen har blivit för liten och patienttransporterna från helikopterstationen till det akuta omhändertagandet är föråldrade.

Vi bygger hållbart

Miljön

Vår målsättning är att genomföra byggprojekt med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under projekteringen ska byggnadsmaterial väljas som bidrar till en giftfri miljö och låga emissioner i innemiljön.

Byggnaden designas för låg energianvändning. Vår målsättning för att minimera energianvändningen är högt ställda - hårdare än för Miljöbyggnad Guld (https://www.sgbc.se/var-verksamhet/miljoebyggnad).

Ambitionen är att energibehovet ska vara högst 60 kWh/m2 och år, inklusive verksamhetsenergi. Solceller planeras för både tak och söderfasader.

Certifiering

Projektet har som mål att certifieras i enlighet med Miljöbyggnad 3.0. 

En plats som stimulerar

Sahlgrenska Life Science ska bidra till en ökad sysselsättning med fokus på tillväxt i små och medelstora företag. Innovationskraften inom hälso- och sjukvård ska öka i regionen. Detta möjliggör samverkan mellan forskare och företag och bidrar till att nya lösningar kan implementeras i vården och komma patienter och medborgare till nytta.

Tidplan

Nuläge: planering
Byggnation: Från 2019
Klart: mars 2021-2023

Aktuellt

  • Kunskapscentret Sahlgrenska Life kan bli en regional motor för forskning och utveckling när universitetet, staden och regionen kraftsamlar för att skapa ett Life Science-kluster i världsklass vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Medicinareberget.

  • Stora förändringar föreslås för Sahlgrenska, men vad innebär det egentligen och varför behöver de här förändringarna genomföras? Peter Gustafsson som är projektledare hos fastighetsägaren Västfastigheter reder ut vad det handlar om.

  • Det blir Sweco och Arkitema Architects som får rita Sahlgrenska Life. De båda företagens förslag tog hem segern i arkitekttävlingen och nu följer ett detaljplanearbete där stadsmiljön runt Sahlgrenska sjukhuset förändras.

Peter Gustafsson

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2017-07-18 15:58