[Missing text '/outdatedbrowser/text' for 'Swedish']
[Missing text '/common/skiplink' for 'Swedish']

Asfaltering av in- och utfart, parkeringshuset vid Södra Älvsborgs sjukhus Borås den 7 augusti

[Missing text '/common/published' for 'Swedish']: Uppdaterad:

In- och utfarten till det stora parkeringshuset vid Södra Älvsborgs sjukhus Borås ska asfalteras. Arbetet utförs den 7 augusti 2018, med start kl 19:00 och pågår under natten för att minimera störningar. Medan asfalteringen pågår hänvisas trafiken till den infart som ligger på Samaritvägen, vägen fram mot sjukhusets huvudentré.

[Missing text '/common/published' for 'Swedish']:
Uppdaterad: