Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

En levande vårdmiljö växer fram på psykiatrins kvarter i Borås

Publicerad: Uppdaterad:

Bygget av psykiatrins kvarter – Södra Älvsborgs sjukhus satsning på den specialpsykiatriska vården för barn, ungdomar och vuxna – har kommit halvvägs. Nu går bygget in i en intensiv fas med upp till 150 hantverkare på plats samtidigt.

I projektet psykiatrins kvarter ingår byggnation av ett nytt hus med sex flyglar, kallat Stjärnan och ombyggnation av en befintlig byggnad. Husen länkas samman av en ny entré – Torget – som knyter samman vårdavdelningar, öppenvårdsmottagningar och Campus.

Claes Westberg är projektledare på Västfastigheter och leder arbetet med byggnationen. Han berättar att det nu är så kallat tätt hus på två av flyglarna i stjärnan. Det innebär att arbetet inne i byggnaden kan sätta igång. Upp till 150 hantverkare – snickare, elektriker, rörläggare och målare – kommer att vara på plats samtidigt för att bland annat bygga innertak och väggar, installera badrum, dra el och göra allt annat som krävs för att förvandla en byggarbetsplats bygge till en fungerande vårdmiljö.

– Det är mycket som ska hända samtidigt, men som också måste ske i rätt ordning. Det gäller för oss att planera noggrant så att hantverkarna inte behöver vänta på varandra.

Det nybyggda huset ska vara färdigt för inflyttning hösten 2020. Då kommer ombyggnationen av den befintliga byggnaden påbörjas. Hela projektet ska vara klart 2021.

– Det är jättekul att se huset nu börjar ta form. Jag har jobbat med psykiatrins kvarter sedan 2009 och nu står snart byggnaden klar. Det känns fantastiskt, säger Claes Westberg.

Nu påbörjas alltså arbetet med innemiljön. Konceptet för miljön och interiörerna präglas av ljus, värme och naturens färger.
– Med olika ytskikt som träpartier, målade områden och många fönster får vi in ljuset och utsikten mot naturen utanför. Att skapa en läkande miljö som bidrar till patienternas tillfrisknande är ett viktigt mål i projektet.

Psykiatrins kvarter är SÄS största satsning på psykiatrisk vård på många år. Det är en investering i verksamhetsutveckling med sjukhusets värdegrund och patientens perspektiv som utgångspunkt. Att samarbeta i nya former och utveckla nya arbetssätt gynnar både patienter och medarbetare.

Fakta kring byggprojektet Psykiatrins kvarter
• Beslut i regionstyrelsen 2016
• Byggnation 2017–2021
• Byggkostnader drygt 750 miljoner kronor
• Generalentreprenör i samverkan partnering: Peab Sverige AB
• Underentreprenörer i samverkan partnering: Kungälvs rörläggeri, GK ventilation, Assemblin och Peab Anläggning.
• Hyreskostnader 33 miljoner kronor per år
• Halverad kostnad för energiförbrukning
• Halverad energiförbrukningen till 2030 jämfört med 1995 enligt regionens mål.
• Materialval och byggmetoder väljs med hänsyn till livscykelperspektivet. Förutom kostnad värderas också till exempel hur länge materialet håller och hur mycket energi produkten kräver. På så sätt väljs material som blir billigast över tid.

Vill du följa bygget av psykiatrins kvarter? Se foton från webbkameran

Publicerad: