[Missing text '/outdatedbrowser/text' for 'Swedish']
[Missing text '/common/skiplink' for 'Swedish']

Fredagen den 2 oktober testas den mekaniska ventilationen på SÄS Borås

[Missing text '/common/published' for 'Swedish']:

Testet som innebär nödstopp av den mekaniska ventilationen genomförs mellan klockan 06:00 til 07:00. Tidsåtgången är fem minuter.

Samtliga avdelningar på sjukhuset omfattas förutom saneringshallen på AVC. Testet är till för att säkerställa att allt fungerar som det ska vid exempelvis en brand eller gasutsläpp.

Vid frågor kontakta gärna:
Vesa Alakurtti på Västfastigheter
Tfn: 033-616 4699

[Missing text '/common/published' for 'Swedish']: