[Missing text '/outdatedbrowser/text' for 'Swedish']
[Missing text '/common/skiplink' for 'Swedish']

Ny gång- och cykelväg vid SÄS Borås

[Missing text '/common/published' for 'Swedish']:

Utanför parkeringshuset, byggnad 46, vid Södra Älvsborgs sjukhus Borås kommer en ny gång- och cykelväg att byggas. Syftet är att cyklister från centrum enkelt ska kunna ta sig till parkeringshuset.

En öppning kommer att göras i parkeringshuset och ett gallergarage för cyklister (enbart personal) ska byggas.

En ny väntzon för taxi och färdtjänst kommer också att byggas med syftet att förbättra trafiksituationen vid huvudentrén.

Projektet har precis startat och förväntas vara färdigt i mitten av oktober.

Illustration

[Missing text '/common/published' for 'Swedish']: