[Missing text '/outdatedbrowser/text' for 'Swedish']
[Missing text '/common/skiplink' for 'Swedish']

Reservkraftsprov vid SÄS Borås genomförs tisdagen den 1 september

[Missing text '/common/published' for 'Swedish']:

Tisdagen den 1 september mellan klockan 06:10 till 11:00 kommer Västfastigheter vid SÄS Borås att prova reservkraftssystemen för elförsörjningen. Syftet är att säkerställa el-funktionerna.

Cirka klockan 06.10 startar reservkraftsprovet vilket innebär ett el-avbrott på cirka 20 sekunder. Apparater och utrustningar som är anslutna till avbrottsfri kraft (brunmärkta el-uttag) får inget elavbrott.

OBS! Kontrollera att viktiga apparater är anslutna till avbrottsfri kraft.

Senast klockan 11:00 kopplas den ordinarie elförsörjningen in igen.

Reservkraftsprovet berör alla byggnader inom sjukhusområdet SÄS Borås.

Då funktionsproven genomförs kommer Tekniska avdelningen att vara bemannad. Vid felanmälan eller akut händelse ring 033-616 10 00.

Vid frågor kontakta:

Zoran Culjak
Telefon 033-616 4675

Simon Lindvall
Telefon 033-616 4671

Johannes Edvinsson
Telefon 033-616 2668

Kundmottagningen
Telefon 010-441 3500, knappval 2

[Missing text '/common/published' for 'Swedish']: