Reservkraftsprov 2018

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Vi provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Kvartal 1

 • Torsdag 25 januari, klockan 7-8,  inget strömavbrott.
 • Torsdag 22 februari, klockan 7-8,  kort strömavbrott vid start. 
 • Torsdag 29 mars, klockan 7-8,  inget strömavbrott.

Kvartal 2

 • Torsdag 26 april, klockan 7-8,   inget strömavbrott.
 • Torsdag 31 maj, klockan 7-8,   kort strömavbrott vid start.
 • Torsdag 28 juni, klockan 7-8,    Inget strömavbrott.

Kvartal 3

 • Torsdag 26 juli, klockan 7-8,    inget strömavbrott.
 • Torsdag 30 augusti, klockan 7-13,     långtidsprov. Kort strömavbrott vid start.
 • Torsdag 27 september, klockan 7-8,    inget strömavbrott.

Kvartal 4

 • Torsdag 25 oktober, klockan 7-8,   inget strömavbrott.
 • Torsdag 29 november, klockan 7-8,   kort strömavbrott vid start.
 • Torsdag 27 december, klockan 7-8,    inget strömavbrott.

Kundtjänst

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-04-27 13:50