Reservkraftprov 2019

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Västfastigheter provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Kvartal 1

  • Tisdag 8 januari, klockan 10-12:30, inget strömavbrott
  • Tisdag 5 februari, klockan 10-12:30, inget strömavbrott
  • Tisdag 5 mars, klockan 10-12:30, kort strömavbrott vid start

Kvartal 2

  • Tisdag 2 april, klockan 10-12:30, inget strömavbrott
  • Tisdag 7 maj, klockan 10-12:30, inget strömavbrott
  • Tisdag 4 juni, klockan 10-14:00, långtidsprov, kort strömavbrott vid start

Kvartal 3

  • Tisdag 3 september, klockan 10-12:30, kort strömavbrott vid start

Kvartal 4

  • Tisdag 1 oktober, klockan 10-12:30, inget strömavbrott
  • Tisdag 5 november, klockan 10-12:30, inget strömavbrott
  • Tisdag 3 december, klockan 10-12:30, kort strömavbrott vid start

Kontakt

Västfastigheters kundtjänst

Senast uppdaterad: 2018-12-18 11:25