Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rapportering av avvikelse på helikopterflygplats

Rapportering görs för att förebygga olyckor och för att säkerställa att rutiner fungerar, inte för att fastställa skuld eller ansvarsfrågor. Även personer utanför flygplatsorganisationen kan meddela fel och synpunkter här.

Rutin för åtgärd och rapportering

1. Allvarlig störning av flygsäkerheten eller händelse som hade kunnat orsaka tillbud eller haveri, ska åtgärdas och därefter rapporteras.

  • Se instruktion "Rapportering avvikelse/fel".
  • Sök flygplatschefen per telefon. Om flygplatschef inte kan nås, åtgärda om möjligt avvikelsen/felet för att undvika ny händelse/störning.
  • Meddela NOTAM om fel kvarstår. Se instruktion "NOTAM"
  • Fyll i Rapportering av avvikelse på helikopterflygplats

2. Övriga avvikelser/ fel

  • Fyll i Rapportering av avvikelse på helikopterflygplats.

3. Fel som sjukhusets verkstad ska åtgärda 

  • Beställ åtgärd via driftens beställningsrutin.
  • Fyll i Rapportering av avvikelse på helikopterflygplats

Rapportering av avvikelse på helikopterflygplats

Senast uppdaterad: 2020-12-10 16:10