Tekniska krav i byggprojekt

Här finns de tekniska krav VGR ställer i byggprojekt. Dokumenten är indelade i olika ämnesområden. Tekniska krav ska ses som hårdare krav och ett komplement till lagar, förordningar och normal projekteringspraxis. Kraven beskriver i vissa fall också VGR:s tolkning av myndighetskrav, regionkrav och kommunala särkrav.