Reservkraftprov 2018

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Vi provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Kvartal 1

 • Tisdag 30 januari, klockan 6-7, kort strömavbrott vid start
 • Tisdag 27 februari, klockan 6-7, kort strömavbrott vid start
 • Tisdag 27 mars, klockan 6-13, långtidsprov, kort strömavbrott vid start

Kvartal 2   

 • Tisdag 24 april, klockan 6-7, kort strömavbrott vid start
 • Tisdag 29 maj, klockan 6-7, kort strömavbrott vid start
 • Tisdag  26 juni, klockan 6-7, kort strömavbrott vid start

Kvartal 3   

 • Tisdag 31 juli, klockan 6-7, kort strömavbrott vid start
 • Tisdag 28 augusti, klockan 6-7, kort strömavbrott vid start
 • Tisdag 25 september, klockan 6-13, långtidsprov, inget strömavbrott

Kvartal 4   

 • Tisdag 30 oktober, klockan 6-7, kort strömavbrott vid start
 • Tisdag 27 november, klockan 6-7, kort strömavbrott vid start
 • Tisdag 18 december, klockan 6-7, kort strömavbrott vid start
Senast uppdaterad: 2018-02-27 15:04