Besöksparkering Mölndals sjukhus

Här hittar du information om besöksparkering på Mölndals sjukhus.

Besöksparkeringar är skyltade med "Avgift".

Avgifter

  • 12 kronor per timme, klockan 8 till 20. Gäller alla dagar. 
  • 5 kronor per timme, klockan 20 till 8. Gäller alla dagar.
  • 60 kronor per dygn. Gäller alla dagar.
  • 240 kronor per vecka.  

Kundtjänst

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-04-24 15:27