Besöksparkering Norra Älvsborgs Länssjukhus

Här hittar du information om besöksparkering på Norra Älvsborgs Länssjukhus.

Besöksparkeringar är skyltade med "Avgift".

Avgifter

  • 6 kronor per timme. Gäller alla dagar, dygnet runt.
  • 30 kronor per dygn. Gäller alla dagar. 
  • 120 kronor per vecka. 

Kundtjänst

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-04-24 15:28