Reservkraftprov 2019

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Vi provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Kvartal 1

  • Onsdag 9 januari, klockan 7-8, inget strömavbrott
  • Onsdag 6 februari, klockan 7-8, inget strömavbrott
  • Onsdag 6 mars, klockan 7-8, kort strömavbrott vid start

Kvartal 2

  • Onsdag 3 april, klockan 7-8, inget strömavbrott
  • Onsdag 8 maj, klockan 7-8, inget strömavbrott
  • Onsdag 5 juni, klockan 7-11, långtidsprov. Långtidsprov. Kort strömavbrott vid start

Kvartal 3

  • Onsdag  4 september, klockan 7-8, kort strömavbrott vid start

Kvartal 4

  • Onsdag 2 oktober, klockan 7-8, inget strömavbrott
  • Onsdag 6 november, klockan 7-8, inget strömavbrott
  • Onsdag 4 december, klockan 7-8, kort strömavbrott vid start

Kundtjänst

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-12-18 12:31