Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Östra sjukhuset

Bildkollage över Östra Sjukhuset exteriör. Foto Paul Björkman

Östra sjukhuset ligger i Göteborg och är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vi rustar upp och bygger nytt

Kraven på avancerade vårdbyggnader är idag annorlunda jämfört med när Östra sjukhuset byggdes för 50 år sedan. Vårdens utveckling, digitalisering och krav på robusta sjukhus gör att befintliga lokaler inte räcker till och inte heller håller för dagens krav. Östra sjukhuset behöver därför byggas ut och befintliga byggnader renoveras. Viktiga aspekter för framtida byggnader är hållbarhet, tillgänglighet samt sunda och miljövänliga material.

Östra dubbelt så stort 2035

Östra sjukhuset 2030-talet. Nya och renoverade byggnader jämfört med 2018.

2035 kan sjukhusets yta vara dubblerad. I de nya lokalerna ska avancerad vård utföras och det ställer krav på effektiva flöden. Det ska därför vara lätt att hitta rätt utan onödiga avstånd för patienter, besökare och personal. Gods och media måste transporteras effektivt.

Den största delen av kvinnosjukvården kommer att finnas på Östra sjukhuset. Vården kring förlossning och för tidigt födda barn finns redan här.

I utställningen på entréplanet på Centralkliniken, Rondvägen 5, kan du ta del av alla pågående och kommande byggprojekt på Östra sjukhuset.

Besök sjukhusets webbplats för vårdinformation.

Byggprojekt på fastigheten

Vi planerar för ett nytt försörjningskvarter i norr för att anpassa Östra sjukhuset till en mer modern försörjningsprocess. Satsningen görs med syfte att, utöver att skapa en robust och redundant försörjningsstruktur, frigöra vårdpersonalens tid till mer patientnära arbete.

Vi bygger en evakueringsbyggnad för att klara delar av de evakueringsbehov som uppstår på Östra sjukhusområdet i samband med pågående och framtida byggprojekt. Evakueringsbyggnaden är en avgörande förutsättning för att kunna påbörja arbetet med det nya höghuset för förlossning- och neonatalvård.

Lokaler att växa och utvecklas i skapas för intensivvård, tryckkammarverksamhet, klinisk fysiologi, smärtmottagning, kirurgmottagning samt medicinsk fysik och teknik i en tillbyggnad till befintliga Centralkliniken. Här kan högteknologiska verksamheter och spetskompetenser från hela Östra sjukhuset samlas.

Nyheter

80 cykelparkeringar med möjlighet till ramlåsning under tak blir klara utanför Centralkliniken vid Östra sjukhuset till hösten 2019.

Är du medarbetare inom Västra Götalandsregionen eller är du besökare till Östra sjukhuset? Kör du bil? Vi vill hjälpa dig att hitta till parkeringsplatserna!

Byggarbeten pågår vid Östra sjukhusets besöksparkering närmast huvudentrén Centralkliniken (CK), vilket medför färre besöks p-platser, som nu måste ersättas. En del av personalparkeringen (P3) kommer på grund av detta att göras om till p-platser för besökare. För att öka parkeringsmöjligheterna, öppnar Västfastigheter upp intilliggande personalparkering som då blir tillgänglig för både personal och besökare. En del av ytan kommer således att skyltas om till besöksparkeringar. Parkeringen blir tillgänglig för besökare 2 april 2019.

Jill Linde

Fastighetsförvaltare
Telefonnummer

Mattias Ståhl

Fastighetsförvaltare
Telefonnummer

Ulf Berggren

Fastighetsförvaltare
Telefonnummer

Christian Jansson

Fastighetsförvaltare
Telefonnummer

Magnus Staxäng

Teknisk chef
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-10-08 11:17