Reservkraftsprov 2019

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Västfastigheter provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Första helgfria onsdagen i månaden provas reservkraften.

Kvartal 1

 • Onsdag 9 Januari, klockan 7-13. Långtidsprov. Inget strömavbrott.
 • Onsdag 6 Februari, klockan 7-8.  Kort strömavbrott vid start.
 • Onsdag 6 mars, klockan 7-8.   Kort strömavbrott vid start.

Kvartal 2

 • Onsdag 3 april, klockan 7-8.   Kort strömavbrott vid start.
 • Onsdag 8 maj, klockan 7-8.   Kort strömavbrott vid start.
 • Onsdag 5 juni, klockan 7-8.   Kort strömavbrott vid start.

Kvartal 3

 • Onsdag 3 juli, klockan 7-13. Långtidsprov. Inget strömavbrott.
 • Onsdag 7 augusti, klockan 7-8.   Inget strömavbrott.
 • Onsdag 4 september, klockan 7-8.   Kort strömavbrott vid start.

Kvartal 4

 • Onsdag 2 oktober, klockan 7-8.   Kort strömavbrott vid start.
 • Onsdag 6 november, klockan 7-8.   Kort strömavbrott vid start.
 • Onsdag 4 december, klockan 7-8.   Kort strömavbrott vid start.

Kontakt

Västfastigheters kundtjänst

Senast uppdaterad: 2018-12-18 15:37