Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vi åtgärdar enkelt avhjälpta hinder för tillgängligheten på SÄS Skene

Västfastigheter har uppdraget att åtgärda så kallade EAH i de publika delarna av Västra Götalandsregionens sjukhus. Syftet är att förbättra tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar.

Arbetet på SÄS Skene startade i december 2016 med en inventering av hur tillgängligt sjukhuset är. Medarbetare från kommittén för mänskliga rättigheters TD*-enhet fotograferar, dokumenterar och mäter kontraster och avstånd. Inventering sker även på publika ytor på mottagningarna. Resultatet av inventeringen lämnas till Västfastigheter som åtgärdar hindren.

Eventuella verksamhetsanknutna brister lämnas till respektive sjukhusledning för åtgärd.

*TD = tillgänglighetsdatabasen

Har du frågor är du välkommen att kontakta
Samordnare av EAH projektet

Ing-Mari Forsell, 070-578 58 12, ing-mari.forsell@vgregion.se

Fastighetsförvaltare

Patrik Eriksson, 070-336 32 68, patrik.n.eriksson@vgregion.se

Mer fakta

Fastighetsnämnden har av regionstyrelsen fått uppdraget att åtgärda kvarstående EAH i de publika delarna av VGR:s egenägda sjukhus.  

VGR är, i rollen som fastighetsägare, enligt 17 kap 21a § PBL, skyldig att åtgärda EAH för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Uppföljningsrapporter om arbetet lämnas årligen, 2016-2019, till regionstyrelsen av fastighetsnämnden och kommittén för rättighetsfrågor.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18