Program för teknisk standard

Gestaltningsbild väntrum

Ett av Fastighet, stöd och service mål är att framtidssäkra lokalförsörjningen för Västra Götalandsregionen. Som en del i det inför vi nu Program för teknisk standard. PTS är ett stöd byggprocessen för att underlätta arbetet med att bygga effektiva och framtidssäkrade lokaler för hälso- och sjukvården.

Program för teknisk standard är ett webbaserat system som underlättar i planering, projektering och byggnation av lokaler för hälso- och sjukvård i Sverige. Visionen är att alla vårdbyggnader i Sverige ska byggas hållbart med rätt funktion och kvalitet. Inom PTS finns det till exempel ett antal typrum, kravspecifikationer för olika typer av rum samt fastslagna riktlinjer för exempelvis akustik, hygien och tillgänglighet.

Arbetet med att skapa goda förutsättningar för att arbeta med PTS inom Västra Götalandsregionen har pågått länge.

Titta på filmen om varför vi arbetar med PTS 

 
 

Läs mer om PTS på PTS Forum
Titta på en film om PTS här

PTS utanför Fastighet, stöd och service

Arbetar du som planeringsledare, verksamhetsutvecklare eller på annat sätt är inblandad i lokalförsörjningen för hälso- och sjukvården? Är du extern konsult, arkitekt eller har annat ramavtal inom fastighetsutvecklings- och byggprojekt?

Då kommer du behöva lära dig mer om PTS. Det finns gott om information på PTS webbplats, men du är också välkommen att kontakta Västfastigheters PTS-samordnare.

Fakta om PTS

  • Fastighet, stöd och service är sedan år 2014 ansluten till det nationella systemet Program för teknisk standard.
  • PTS är ett stöd i byggprocessen och underlättar arbetet med att bygga effektiva och framtidssäkrade lokaler för hälso- och sjukvården.
  • Fastighet, stöd och service använder PTS vid planering, projektering och byggnation av vårdbyggnader. Det är en del i arbetet för att minska risken för misstag, omtag samt underlätta i byggprocessen när vi planerar och bygger lokaler för hälso- och sjukvården.
  • Arbetet med PTS drivs på nationell nivå av Regionfastigheter i Jönköping och används nästintill alla Sveriges regioner. PTS:s utvecklas kontinuerligt i samarbete mellan anslutna regioner, vården och forskare.

Marie-Ann Jönsson

Samordnare

Telefonnummer

Louise Kratz

Samordnare

Telefonnummer