Rågården

Fotograf: Hans Wretling

Rågården tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset och är en rättspsykiatrisk klinik i nordöstra Göteborg. Byggnaden erbjuder läkande miljöer för patienter och en kreativ miljö för personalen. Rågården uppfyller högt ställda säkerhetskrav med tillträdesskydd, områdesskydd, kameraövervakningssystem och larmsystem.

Besök Rågårdens webbplats för vårdinformation.

Telefonnummer

Magnus Staxäng

Teknisk chef
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-08-07 13:53