Reservkraftprov 2018

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Vi provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

kvartal 1

 • Torsdag 4 januari, klockan 7:30-8:15, inget srömavbrott
 • Torsdag 1 februari, klockan 7:30-9, kort strömavbrott vid start
 • Torsdag 1 mars, klockan 7:30-13:30, långtidsprov, inget strömvbrott

Kvartal 2    

 • Torsdag 5 april, klockan 7:30-9, kort strömavbrott vid start
 • Torsdag 3 maj, klockan 7:30-8:15, inget strömavbrott
 • Torsdag 7 juni, klockan 7:30-9, kort strömavbrott vid start

Kvartal 3    

 • Torsdag 5 Juli, klockan 7:30-8:15, inget strömavbrott
 • Torsdag 2 augusti, klockan 7:30-9, kort strömavbrott
 • Torsdag 6 september, klockan 7:30-13, långtidsprov, inget strömavbrott

Kvartal 4    

 • Torsdag 4 oktober, klockan 7:30-9, kort strömavbrott vid start
 • Torsdag 1 november, klockan 7:30-8:15, inget strömavbrott
 • Torsdag 6 december, klockan 7:30-9, kort strömavbrott vid start

Kundtjänst

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-03-01 15:52