Städning av garage vid Sahlgrenska sjukhuset

Under pågående arbetsdagar hänvisas parkörer till övriga parkeringshus inklusive Per Dubbsgatans P-hus där även avgiftsytan får nyttjas dessa dagar förutsatt att man löst parkeringstillstånd för sitt fordon.

P-hus Dubbeldäckaren
Torsdag 25 april klockan 08.00- 21.00 städas från taket till plan 4
Fredag 26 april klockan 08.00-21.00 fortsätter städningen på de nedre planen

P-hus Ehrenströmsgatan
Torsdag 2 maj klockan 08.00-16.00

P-hus Per Dubbsgatan
Tisdag 4 juni klockan 22.00 till onsdag 5 juni klockan 06.00 städas från takplanet och nedåt.

Senast uppdaterad: 2019-04-25 10:02