Parkering

Här hittar du information om våra parkeringar runt Sahlgrenska sjukhuset.

Det finns bestämmelser, regler och riktlinjer som styr parkering. Vissa regler meddelas om via vägmärken medan andra inte.

Information om bestämmelser, regler och riktlinjer

Kundtjänst

Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-01-25 09:14