Cykelparkering

På flera av våra sjukhus finns så kallade säkra cykelparkeringar för personal. Begreppet ”säker cykelparkering” innebär att du kan parkera din cykel i ett låst utrymme där bara du med passerkort kan komma in.

Idag finns cykelrum placerade på Sahlgrenska sjukhuset i p-huset Dubbeldäckaren på Ehrenströmsgatan 17. Cykelrummet finns i bottenplan för att det ska vara lätt att nå för dig som cyklar.

Senast uppdaterad: 2018-04-06 13:36