Provning av ventilation vid SÄS Borås genomförs fredagen den 29 juni

Fredagen den 29 juni mellan klockan 6.00 och 7.00 genomförs en provning av ventilationen vid SÄS Borås.

Syftet med provningen är att säkerställa att avstängning av ventilationen fungerar som den ska. Vid en allvarlig händelse som kan påverka verksamheten måste ventilationen stängas av omgående.

Tidsåtgången för provningen är fem minuter. Alla avdelningar vid SÄS Borås kommer att beröras förutom saneringshallen vid akutmottagningen.

Vid frågor kontakta
Vesa Alakurtti på Västfastigheter
Tfn: 
010-441 35 00  knappval 2

Senast uppdaterad: 2018-06-14 10:10