Parkering

Här hittar du information om våra parkeringar runt SÄS Borås.

Det finns bestämmelser, regler och riktlinjer som styr parkering. Vissa regler meddelas om via vägmärken medan andra inte.

Information om bestämmelser, regler och riktlinjer

Statistik över lediga parkeringsplatser

Titel

Kundtjänst

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-03-28 17:00