Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SÄS Borås, laboratoriemedicin

Nuvarande byggnad, där laboratorierna finns i olika plan, är gammal och ska rivas. Satsningen som nu görs, på en ny gemensam byggnad för verksamheten, stärker sjukhusets samordning och ökade krav på laboratoriemedicinsk diagnostik.

Att samordna laboratorieverksamheterna inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och transfusionsmedicin i gemensamma lokaler är viktigt för att uppnå en ökad kvalitet och effektivitet.

Sjukvårdens ökade krav på laboratoriemedicinsk diagnostik beror på att vården blir mer komplex, inkluderande medicinskteknisk utveckling, åldrande befolkning och kravet på effektiv användning av vårdplatser. Detta ökar behovet av information från laboratorieanalyser med cirka fem procent per år.

Kravet på ökad effektivitet kräver nya samordnade arbetssätt för att optimera flöden och processer. 

Tidplan

Nuläge: Byggnation
Klart: 2019

Vi bygger hållbart

Miljön

I projektet är det självklart att miljön har haft stort inflytande på våra beslut under projekteringen och byggprocessen.

Bland annat installeras ett centralt köldbärarsystem som kyler alla kylskåp och kylrum vilket innebär att kylskåp och kylrum utförs utan köldmediekretsar och utan kompressorer. Detta medför en mängd fördelar både vad avser minskad energianvändning, minskade köldmediemängder och förbättrad arbetsmiljö genom påtagligt lägre ljudnivåer.

En plats som stimulerar

En bra arbetsmiljö är viktigt för din och min hållbarhet. Byggnaden ska bli en attraktiv arbets- och mötesplats och stimulera rörelse, samverkan och flexibilitet.

Caroline Blohm

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Magnus Holm

Fastighetsförvaltare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-04-27 10:49