Reservkraftsprov 2019

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Vi provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Kvartal 1

 • Tisdag 8 januari, klockan 7:00-7:30,  Inget strömavbrott
 • Tisdag 5 februari, klockan 7:00-7:30,  Inget strömavbrott
 • Tisdag 5 mars, klockan 6:10-7:10,  Kort strömavbrott vid start

Kvartal 2

 • Tisdag 2 april, klockan 7:00-7:30,  Inget strömavbrott
 • Tisdag 2 maj, klockan 7:00-7:30,  Inget strömavbrott
 • Tisdag 4 juni, klockan 6:10-11:30,   Långtidsprov. Kort strömavbrott vid start

Kvartal 3

 • Tisdag 2 juli, klockan 7:00-7:30,   Inget strömavbrott
 • Tisdag 3 september, klockan 6:10-7:10,  Kort strömavbrott vid start

Kvartal 4

 • Tisdag 4 oktober, klockan 7:00-7:30,  Inget strömavbrott
 • Tisdag 1 november, klockan 7:00-7:30,  Inget strömavbrott
 • Tisdag 6 december, klockan 6:10-7:10,  Kort strömavbrott vid start.
Senast uppdaterad: 2019-02-28 09:56