Reservkraftprov 2019

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Vi provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Kvartal 1

 • Måndag 7 januari, klockan 8-9,  Inget strömavbrott.
 • Måndag 4 februari, klockan 8-9,  Inget strömavbrott.
 • Måndag 4 mars, klockan 6-7,  Långtidsprov. Kort strömavbrott vid start.

Kvartal 2

 • Måndag 1 april, klockan 8-9,  Inget strömavbrott.
 • Måndag 6 maj, klockan 8-9,  Inget strömavbrott.
 • Måndag 3 juni, klockan 6-7,  Långtidsprov. Kort strömavbrott vid start.

Kvartal 3

 • Måndag 1 juli, klockan 8-9,  Inget strömavbrott.
 • Måndag 5 augusti, klockan 8-9,  Inget strömavbrott.
 • Måndag 2 september, klockan 6-7,  Långtidsprov. Kort strömavbrott vid start.

Kvartal 4

 • Måndag 7 oktober, klockan 8-9,  Inget strömavbrott.
 • Måndag 4 november, klockan 8-9,  Inget strömavbrott.
 • Måndag 2 december, klockan 6-7,  Långtidsprov. Kort strömavbrott vid start.

Kundtjänst

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-01-10 08:28