Reservkraftprov 2019

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Vi provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Kvartal 1

 • Onsdag 9 januari, klockan 6:45-7:45, inget strömavbrott
 • Onsdag 13 februari, klockan 06:45-07:45, inget strömavbrott
 • Onsdag 13 mars, klockan 06:45-07:45, kort strömavbrott vid start

Kvartal 2

 • Onsdag 10 april, klockan 6:45-7:45, inget strömavbrott
 • Onsdag 8 maj, klockan 06:45-07:45, inget strömavbrott
 • Onsdag 12 juni, klockan 06:45-07:45, kort strömavbrott vid start

Kvartal 3

 • Onsdag 10 juli, klockan 6:45-7:45, inget strömavbrott
 • Onsdag 14 augusti, klockan 06:45-07:45, inget strömavbrott
 • Onsdag 11 september, klockan 06:45-07:45, kort strömavbrott vid start

Kvartal 4

 • Onsdag 9 oktober, klockan 6:45-7:45, inget strömavbrott
 • Onsdag 13 november, klockan 06:45-07:45, inget strömavbrott
 • Onsdag 11 december, klockan 06:45-11:45, Långtidsprov, kort strömavbrott.

Kundtjänst

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-02-28 09:46