Reservkraftsprov 2019

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Vi provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Kvartal 1

  • Tisdag 19 februari, klockan 6-7, kort strömavbrott vid start.

Kvartal 2

  • Tisdag 21 maj, klockan 6-7, kort strömavbrott vid start.

Kvartal 3

  • Tisdag 20 augusti, klockan 6-7, kort strömavbrott vid start.

Kvartal 4

  • Tisdag 19 november, klockan 6-11, kort strömavbrott vid start.

Kundtjänst

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-01-31 10:04