Parkering

Här hittar du information om våra parkeringar runt Strömstads sjukhus.

Det finns bestämmelser, regler och riktlinjer som styr parkering. Vissa regler meddelas om via vägmärken medan andra inte.

Information om bestämmelser, regler och riktlinjer

Kundtjänst

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-03-02 11:33