Reservkraftsprov 2019

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Vi provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Kvartal 1

  • Torsdag 7 februari, klockan 12:15-13, kort strömavbrott vid start och stopp
  • Torsdag 7 mars, klockan 12:15-13, kort strömavbrott vid start och stopp

Kvartal 2

  • Torsdag 4 april, klockan 12:15-13, kort strömavbrott vid start och stopp
  • Torsdag 2 maj, klockan 12:15-13, kort strömavbrott vid start och stopp
  • Torsdag 13 juni, klockan 12:15-13, kort strömavbrott vid start och stopp

Kvartal 3

  • Torsdag 5 september, klockan 12:15-13, kort strömavbrott vid start och stopp

Kvartal 4

  • Torsdag 3 oktober, klockan 12:15-13, kort strömavbrott vid start och stopp
  • Torsdag 7 november, klockan 12:15-13, kort strömavbrott vid start och stopp
  • Torsdag 5 december, klockan 12:15-13, kort strömavbrott vid start och stopp

Kundtjänst

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-12-18 15:20