Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Övertagande av tekniska säkerhetsanläggningar

Den 1 januari 2019 påbörjar Västfastigheter den första etappen av tre i ansvarsövertagandet av tekniska säkerhetsanläggningar i lokaler som VGR hyr från externa fastighetsägare. Syftet är att underlätta, avlasta och öka servicenivån för förvaltningar som har verksamheter i inhyrda lokaler och att stärka VGR:s gemensamma säkerhetsarbete.

Jonas Nordin på Västfastigheter berättar om ansvarsövertagandet

Vad är tekniska säkerhetsanläggningar?

Tekniska säkerhetsanläggningar är de tekniska system som säkerställer att rätt personer kommer in i fastigheten och att uppmärksamhet påkallas ifall något oönskat inträffar. Det kan till exempel handla om inbrottslarm, passersystem, överfallslarm och interna kallelsesystem.

Vad kommer förändringen att innebära för berörda förvaltningar?

Övertagandet innebär att Västfastigheter kommer att ansvara för drift och underhåll av befintliga säkerhetssystem men även ansvara för installationen av nya säkerhetssystem.

När Västfastigheter har tagit över ansvaret kommer förvaltningarna inte att behöva kontakta leverantören av säkerhetssystem vid fel, frågor eller beställningar. Förvaltningarna kan istället vända sig direkt till Västfastigheter.

Säkerhetssystem som ägs av fastighetsägaren, oftast till exempel brand- och utrymningslarm, kommer inte Västfastigheter att ansvara för men Västfastigheter kommer att vara ett stöd i dialogen med fastighetsägaren ifall något inte fungerar som det ska.

Aktuellt just nu

Hjälp vid akuta tekniska fel

Just nu får vi många frågor gällande vem man kontaktar vid akuta felanmälningar under jourtid. Tillsvidare gäller nedanstående rutin. 

Under vardagar kl 7-16 kontaktar ni Västfastigheters kundtjänst på telefonnummer: 010-441 35 00. Övriga tider kontaktar ni aktuell säkerhetsleverantörs jour. Telefonnummer hittar ni här. 

Jonas Nordin

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Kari Sternebratt

Fastighetschef, externa förhyrningar
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-05-13 09:40