Frågor och svar

Vem kontaktar jag vid akuta fel under kvällar och helger?

Västfastigheters kundtjänst är öppen vardagar 07-16. Övrig tid så kontaktar ni er säkerhetsleverantörs jourtjänst.

Område 1 Göteborg
Tfn: 0771-128 128

Område 2 Fyrbodal
Tfn: 020-948 000

Område 3 Älvsborg
Tfn: 0771-75 00 75

Område 4 Skaraborg
Tfn: 0511-12500

Vem kontaktar jag ifall larmet går?

Precis som tidigare så kontaktar ni ert avtalade väktarföretag vid fellarm eller utryckning.

Senast uppdaterad: 2019-02-26 11:46