Här kan du parkera

Här hittar du kartor över parkeringar vid Uddevalla sjukhus och statistik över var det oftast finns lediga platser.

Karta över parkeringar

Statistik över lediga parkeringsplatser 

Varje vecka gör vi mätningar på sjukhusområdet för att se hur många lediga platser som finns vid olika tidpunkter under dagen.  Varje område på kartorna har sin motsvarighet på kartan så du kan hitta var det oftast finns lediga platser. 

Statistik över lediga parkeringsplatser

Titel
Senast uppdaterad: 2018-04-24 15:31