Reservkraftsprov 2019

Om det av någon orsak sker ett avbrott i elförsörjningen från det ordinarie elnätet ska reservkraftanläggningar ta över elförsörjningen till prioriterad utrustning i verksamheterna och i fastighetsdriften. Västfastigheter provar med jämna mellanrum att reservkraftanläggningarna startar och fungerar som de ska. Under proven kan det bli tillfälliga strömavbrott hos verksamheterna i fastigheten.

Kvartal 1

  • Fredag 11 januari, klockan 7-8, inget strömavbrott
  • Fredag 1 februari, klockan 7-8, inget strömavbrott
  • Fredag 1 mars, klockan 7-8, kort strömavbrott vid start

Kvartal 2

  • Fredag 5 april, klockan 7-8, inget strömavbrott
  • Fredag 3 maj, klockan 7-8, inget strömavbrott
  • Fredag 7 juni klockan 7-11:00, långtidsprov, kort strömavbrott vid start

Kvartal 3

  •  Fredag 6 september, klockan 7-8, kort strömavbrott vid start

Kvartal 4

  • Fredag 4 oktober, klockan 7-8, inget strömavbrott
  • Fredag 1 november, klockan 7-8, inget strömavbrott
  • Fredag 6 december, klockan 7-8, kort strömavbrott vid start

Kontakt

Västfastigheters kundtjänst

Senast uppdaterad: 2018-12-18 15:24