Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Energitänk hela vägen vid Skaraborgs Sjukhus Skövde

Vid om- och nybyggnationen av barn- och ungdomsvård samt specialistmödravård vid Skaraborgs Sjukhus Skövde fanns ett tydligt mål; byggnaderna skulle bli så energisnåla som möjligt. Resultatet blev lyckat, tack vare smart arkitektur, cement med högre vattenhalt och uppvärmning genom stora glasytor.

Det är viktigt att se helheten när det gäller energianvändning. Därför anpassades uppvärmning och kylning efter verksamhetens behov, hur mycket utrustning som används och hur mycket värme de alstrar.

Energieffektiv utformning av byggnaden

Själva byggnaden är betydligt mer energieffektiv än vad Boverkets byggregler kräver och använder en fjärdedel så mycket energi som en genomsnittlig sjukhusbyggnad. 

Proportionerna på byggnadens yta är liten i förhållande till volymen. Det gör att värme inte läcker ut i samma grad som om ytan hade varit större. Vi nyttjar också naturens resurser; en del av uppvärmningen sker genom de stora glasytorna på fasaden, som ger en växthuseffekt. För att lokalerna inte ska bli för varma när det är soligt finns det automatiska solgardiner. Solvärmepaneler på taket värmer också en del av varmvattnet som används i verksamheten. 

Senast uppdaterad: 2020-09-17 08:56