Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Certifieringar

Miljöbyggnad

Vid större ombyggnationer och nybyggnationer har vi valt att miljöcertifiera våra byggnader i systemet Miljöbyggnad. Syftet är att nå en låg energianvändning med liten miljöbelastning, en god innemiljö med bra materialval. Miljöbyggnadscertifieringen kan användas för både nya och befintliga byggnader. 

Miljöbyggnad Guld, Kungälvs sjukhus

Den nya vårdbyggnaden på Kungälvs sjukhus har fått en preliminär certifiering för Miljöbyggnad Guld. Certifieringen utförs av Sweden Green Building Council och Miljöbyggnad Guld är den högsta nivån.

Kraven som ställs på byggnaden är höga och innebär låg energianvändning, en sund innemiljö och giftfria material. Genom att leva upp till kraven kan de som beställer byggnaden garantera att huset är hållbart och hyresgästerna kan vara säkra på att de vistas i en sund miljö.

Byggvarubedömningen (BVB)

I takt med att antalet kemikalier i samhället ökar, är det viktigt att kartlägga exakt var de finns och hur vi kan undvika de som är bevisat skadliga. Vi jobbar för att bygga hus som är så fria från miljö‑ och hälsoskadliga ämnen som möjligt. Vi använder oss av verktyget Byggvarubedömningen för att bedöma och kartlägga kemikalier i byggen. Där finns förteckning över byggvaror, vilka kemikalier de innehåller och var i byggnaden de finns. 

KLARA

Internkontroller och inventeringar av driftkemikalier hjälper oss att skapa goda rutiner och ge en bra överblick över vilka, och hur mycket kemikalier som hanteras i vår driftverksamhet. Registreringen av kemikalierna sker i kemikalieregistreringssystemet KLARA där det bland annat finns information och säkerhetsdatablad om kemiska produkter.

Senast uppdaterad: 2020-10-05 13:46