Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Grönstrukturplan anger riktningen för utemiljön

Utemiljöer skapar både sociala och ekologiska mervärden och Västfastigheter har för Skaraborgs sjukhus i Skövde tagit fram en Grönstrukturplan. Planen är ett visionsprogram med syfte att ange riktning och vägledning i framtida beslut kring utemiljön. Den ger en helhetsbild av grönytornas betydelse, funktion och potential och visar vilka möjligheter till rörelse som finns på området.

Skaraborgs Sjukhus i Skövde har som målsättning att ha trygga, stimulerande och funktionella utemiljöer för patienter, närstående och personal. Grönstrukturplanen hjälper till att ge en helhetsbild av grönytornas betydelse, funktion och potential. Den visar på vilka möjligheter till rörelse som finns på området för patienter och besökare.

Många av de grönytor som finns påverkas av pågående och kommande byggprojekt på området. Med hjälp av grönstrukturplanen går det enkelt att se vilka kvalitéer som kommer att tas bort och som då behöver stärkas eller göras om.

Samverkan med befintliga grönområden

Grönstrukturplanen beskriver även hur man på bästa sätt kan dra nytta av närbelägna grönområden. Det kan till exempel handla om hur grönytor och dagvattenhantering planeras så att möjliga spridningsvägar och sammanhängande växtlighet och eventuella vattendrag kan skapas.

Med hjälp av illustrationer hjälper planen till att visa hur utemiljön kan se ut kring sjukhuset när pågående byggnation är klar. Utemiljön kan då delas in i olika områden med olika funktioner:

• Områden som är enkla att använda i vårdsammanhang
• Områden där historien framhävs
• Områden som ger en koppling mellan innemiljö och utemiljö.

Senast uppdaterad: 2020-10-02 10:24