Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hållbarhet

Vi arbetar aktivt med hållbarhet för att ta ansvar för vår miljö och för framtida generationer. Faktorer som social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet finns alltid med när vi bygger om eller bygger nytt.

Inom ekologisk hållbarhet driver vi ett målmedvetet och framgångsrikt arbete med att energieffektivisera våra fastigheter och att halvera energianvändningen från 1995 till 2030. Det pågår även ett arbete med att ta fram vilka fokusfrågor vi ska driva framöver för att skapa ekonomisk och social hållbarhet.

Vi är en del av Västra Götalandsregionens miljöarbete och bidrar till att nå Sveriges miljömål

Som en del av Västra Götalandsregionen är vi en stor ledande aktör som ska vara en föregångare och ställa krav och påverka utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. 

Vårt miljöarbete utgår från regionens miljöpolitiska program där miljöpolicy och miljömål ingår. Regionen är en av Sveriges största arbetsgivare och genom vår storhet bidrar vårt miljöarbete till att klara Sveriges miljömål. Vårt hållbarhetsarbete är en viktig parameter i vår styrning med planering, genomförande, inköp, uppföljning och beslut.

Vi är en viktig aktör i Västra Götalandsregionens miljöprogram  och driver målet inom energi men arbetar även med målen mot kemikalier, lustgas samt produkter och avfall.

Energi

Våra mål är att vara oberoende av fossil energi och bränsle till 2020, halvera energianvändningen i våra egna lokaler till 2030 jämfört med 1995 och skapa effektivare energianvändning i hyrda lokaler. Läs mer om vårt energiarbete här.

Produkter och avfall

Vårt långsiktiga mål är att förebygga uppkomsten av byggavfall. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra avfallshanteringen när det gäller byggmaterial och vi för statistik över allt avfall samt följer farligt avfall för att säkerställa att det tas om hand på rätt sätt. 

Kemikalier

Vi arbetar kontinuerligt för att minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen i byggmaterial vid nybyggnation. År 2020 ska Västra Götalandsregionen leva upp till det nationella målet om en giftfri miljö. Genom att välja rätt material i våra ny – och ombyggnationer tar vi ansvar för miljön. För att göra bra val arbetar vi med Byggvarubedömningen som gör heltäckande miljöbedömningar av byggvaror med hjälp av leverantörernas byggvarudeklarationer.

Lustgas

Vårdens utsläpp av lustgas ska minska med 50 procent mellan 2009 och 2016. Vi tar ansvar genom att söka upp och åtgärdar läckor i rörledningar och kopplingar som tillhör det fasta nätet samt installera fasta destruktionsanläggningar i anslutning till förlossningsavdelningarna i Västra Götalandsregionen. Det är ett kontinuerligt arbete att söka läckor och det finns stor insikt och fokus på detta inom vår driftenhet.

Senast uppdaterad: 2018-05-21 08:17